Personvern

Sekretess - GDPR

Sekretesspolicy för tabena.se

På uppdrag av tabena.se är företagets VD ansvarig för behandlingen av företagets behandling av personuppgifter.

Lagrad personlig information och syftet med lagring

Vi lagrar följande personliga information om våra kunder; Namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi behandlar informationen för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig. Vi är skyldiga att lagra information om din beställning i samband med bokföring, avgiftshantering och eventuella klagomål eller garantibearbetning. Vi är skyldiga att lagra denna information i tio år innan den raderas. Vi lagrar också IP-adressen som används vid beställning av säkerhetsskäl.

Vi använder också informationen för att kunna kontakta dig med viktig information angående ditt köp via e-post, telefon, SMS och utskick.

Grunden för behandlingen

Information om namn, adress, telefon, e-postadress används för att uppfylla köpeavtalet. Grunden för denna behandling är artikel 6 b i sekretessförordningen.

Där du har samtyckt till det används informationen också för att ge dig information och erbjudanden via e-post / sms. Grunden för denna behandling är sekretessförordningen art 6 (a). Du kan när som helst vägra att få sådan information från oss.

Där du har samtyckt till det används köphistorik och beteendemönster för att ge rekommendationer och reklam som är skräddarsydd för dig som användare. Grunden för denna behandling är sekretessförordningen art 6 (a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till sådan användning.

Viktig information om ditt köp som handlar om garantier och reklamationer lagras för att ge dig rätt behandling och är i enlighet med våra skyldigheter i förhållande till konsumentköpslagen.

Insamling av personlig information

Vi lagrar den personliga informationen du har angett på vår webbplats i samband med ditt köp, med undantag av personnummer som går direkt genom klarna när du handlar.

Vi lagrar den personliga information som du har gett våra anställda i samband med ditt köp, oavsett om du har beställt via e-post eller telefon.

Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt avslöja personlig information till andra om vi inte är lagligt skyldiga att göra det.

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet tillhandahålls nödvändig information till transportören.

Radering av personlig information

Information vi har fått i samband med ditt köp lagras i vårt aktiva kundregister. Information som vi är skyldiga att lagra enligt bokföringslagen lagras i tio år, i enlighet med kraven i lagen.

Registrerade rättigheter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och gällande bestämmelser. Observera att du kan kräva åtkomst till och överföra din egen personliga information samt kräva korrigering eller radering av information.

Sekretessombud

Vi har en sekretessombud som ser till att personuppgiftslagen regler om behandling av personuppgifter följs och fungerar som en kontaktperson för tillsyn.

Informationssäkerhet

Vi skyddar din personliga information genom både fysisk och virtuell åtkomst och åtkomstkontroll.

Kontaktinformation

Förfrågningar om vilken information som har registrerats, korrigering och radering kan skickas skriftligen till följande adresser:

Kundtjänst: support@tabena.se

© 2024 Tabena, Drivs av Shopify

  • American Express
  • Apple Pay
  • Mastercard
  • Visa